Zavrieť
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Za spracovanie vašich osobných údajov a dodržiavanie ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov, v platnom znení, je zodpovedná naša spoločnosť lulubee, s. r. o., so sídlom Na Slanci 8, 831 52 Bratislava, IČO 45 695 474, DIČ 2023090927, IČ DPH SK2023090927, ktorá prevádzkuje internetových obchod www.lulubee.sk.

 1. Zhromažďujeme a spracovávame o vás len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď zadáte objednávku. Ide teda o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, poštová adresa, emailový kontakt, mobilné telefónne číslo a platobné údaje. Svoje osobné údaje (a ďalšie nastavenia) môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať vo vašom účte nášho eshopu.
 2. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom vybavenia a doručenia vašej objednávky v zmysle našich všeobecných obchodných podmienok a platných právnych predpisov. Tieto údaje tiež potrebujeme pre náš účtovný a fakturačný systém. Jedná sa predovšetkým o tieto úkony:
  1. vytvorenie a spravovanie osobného účtu;
  2. spracovanie objednávok;
  3. doručenie objednávok;
  4. spracovanie reklamácií či storno objednávok (odstúpenie od kúpnej zmluvy);
  5. zodpovedanie otázok.
 3. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu potrebnú na splnenie účelu uvedeného v predchádzajúcom bode alebo po zákonom stanovenú dobu. Potom budú vaše osobné údaje zmazané.
 4. Právnym základom na spracovávanie vašich osobných údajov je §10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným osobám, s výnimkou zmluvného prepravcu alebo Slovenskej pošty (meno, adresa, mobilné číslo/email) a nášho účtovníka. Tieto údaje im poskytujeme vždy jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 6. V súlade s § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte právo požadovať informáciu o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracovávame, ako aj okolnosti tohto spracovávania (údaje o zdroji, trvaní a pod.), právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ako aj právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil. Ďalej máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči  spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
 7. Ak máte pochybnosti o našom spracovávaní vašich osobných údajov, môžete sa s podnetom obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 8. Cookies
 • Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý môže byť do prehliadača odosielaný pri návšteve webových stránok a ukladaný do vášho zariadenia (počítača, tabletu, mobilu či iného zariadenia). Vďaka tomuto súboru si webová lokalita uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma a pod.), takže pri opätovnom používaní daných webových stránok ich opäť nemusíte uvádzať.  Lulubee používa súbory cookies s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vaše návštevy nášho eshopu. Všetky údaje sú anonymné a nie sú zaznamenané žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k vašej identifikácii.
 • Na niekoľkých miestach používame dočasné, tzv. „session“ cookies. Tie sú po ukončení vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť pre Vás prístupnejšou a efektívnejšou.
 • Trvalé „persistent“ cookies používame na uloženie informácií o vašej zvolenej úvodnej stránke a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak si zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Trvalé cookies sú uložené ako súbory vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 12 mesiacov.
 • V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo vás na nové cookies upozornil, ako aj to ako vypnete všetky cookies, ktoré ste dostali. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.
 • Viac informácií ohľadne cookies si môžete prečítať napríklad tu: http://www.allaboutcookies.org/