Zavrieť
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Reklamovať tovar v Lulubee je jednoduché. Každú jednu reklamáciu totiž posudzujeme individuálne a usilujeme sa ju vybaviť v čo najkratšom čase. Pripravili sme pre vás tento reklamačný poriadok, v ktorom vás prevedieme procesom reklamácie.

Kontrola pri prevzatí tovaru

Pri prevzatí tovaru od kuriéra skontrolujte, či je zásielka:

 • doručená v rámci dohodnutej lehoty,
 • úplná so všetkými súčasťami a v kvalite podľa objednávky,
 • nepoškodená,
 • obsahuje priloženú faktúru.

Ak je zásielka viditeľne poškodená z viny prepravcu, nepreberajte ju. Ak však po rozbalení zistíte akúkoľvek závadu kontaktujte nás čo najskôr, najviac však do 3 dní. Neskoršia reklamácia z dôvodu nekompletnosti vám už nemusí byť uznaná. 

Reklamácia tovaru

Právo na reklamáciu máte v zákonnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Zodpovedáme za to, že tovar, ktorý si objednáte je bez chýb. Reklamácia bude uznaná, ak sa počas používania vyskytla zmena, ktorej príčinou je použitie nekvalitného alebo nevhodného materiálu, nedodržané technológie alebo nevhodné konštrukčné riešenie. Za chybu sa nepovažuje poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku bežného opotrebovania, nesprávneho použitia, ošetrovania, skladovania alebo používania v rozpore s inštrukciami výrobcu.

Nárok pri uznaní reklamácie:

 • Ak sa chyba dá odstrániť, máte právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie chyby. Po vzájomnej dohode môžeme tovar vymeniť.
 • Ak sa chyba nedá odstrániť alebo bola viackrát opakovaná, máte nárok na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • V niektorých prípadoch pri neodstrániteľných chybách máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Postup pri uplatnení reklamácie

 • Pred uplatnením reklamácie nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 911 012 064, aby sme mohli pripraviť všetky podklady pre reklamáciu.
 • Reklamáciu si môžete uplatniť prostrendíctvom emailu na adrese barbora.galatova@lulubee.sk alebo poštou na adresu lulubee, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava.
 • V reklamácii opíšte detailne o akú chybu sa jedná, uveďte číslo objednávky a dátum nákupu. Nižšie je uvedený vzorový reklamačný formulár.
 • Spolu s reklamačným formulárom nám odovzdajte (zašlite) produkt alebo chybnú súčasť spolu s priloženou faktúrou, ktorá slúži ako záručný list. Tovar musí byť čistý a zabalený. Náklady za poštovné znášate vy.
 • O oprávnenosti reklamácie rozhodneme do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak je nutné technické zhodnotenie tovaru, táto lehota sa predlžuje najviac na 30 dní. O výsledku reklamácie vás kontaktujeme bezokladne telefonicky alebo emailom. O uplatnení reklamácie a o jej vybavení vám vydáme písomné potvrdenie.
 • Reklamovaný alebo nový tovar vám bude zaslaný rovnako, ako ten pôvodný. V prípade, že máte záujem o osobné vyzdvihnutie, musíte tak spraviť do 30 dní od vybavenia reklamácie, inak vám môže byť účtovaný poplatok za uskladnenie tovaru.
 • V niektorých prípadoch vám počas reklamačného konania môžeme zapožičať náhradný tovar. Náklady na zaslanie tovaru k vám hradíme, nie však naopak).

Vzorový reklamačný formulár

Adresát:

lulubee, s.r.o.

Na Slanci 8

Bratislava

831 52

Email: lulubee.sk@gmail.comMeno a priezvisko zákazníka:

Adresa:

Týmto u vás uplatňujem reklamáciu na nasledovný tovar

Názov tovaru a sériové číslo (ak je udelené):

Číslo kúpneho dokladu:

Reklamáciu uplatňujem z nasledovného dôvodu:Reklamáciu žiadam vybaviť nasledovne (viď. bod 7.5 Všeobecných obchodných podmienok):V................... dňa ......................

Podpis zákazníka (ak sa zasiela v listinnej podobe):